Wie kan projecten aanmelden?

Iedereen wordt uitgenodigd om ideeën aan te dragen. Uit de ‘professionele’ hoek, dus de instellingen die zich bezighouden met deze projecten. Maar het mag ook een particulier zijn die een project aandraagt. Wie weet kent u via-via kinderen die om wat voor reden niet meedoen aan de maatschappij.

Laagdrempelig

De stichting kent geen bureaucratische structuur. Een aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering voorgelegd en als ze aan de criteria voldoet: gehonoreerd! Spontaan zijn er al aardige bedragen binnengekomen. Maar er is altijd behoefte aan meer.

Fantastisch zou het zijn, als de Johan Stekelenburg Stichting nóg meer projecten kan financieren.

Aanvragen van een bijdrage?

De stichting heeft middelen beschikbaar voor kansarme kinderen (tot 13 jaar) in Tilburg. als u meent een project te hebben wat aan deze doelstelling beantwoord, stuur dan bijgaande vragenformulier volledig ingevuld naar de Johan Stekelenburg Stichting, postbus 769, 5000 AT Tilburg.

Download hier het 'vragenformulier'