Noodzakelijk?

Tilburg kent 12.000 mensen op of onder de armoedegrens. Over dit fenomeen leest of hoort u weinig. Maar het is wel een bitter feit. De kinderen uit deze gezinnen missen veel. En dan te beseffen dat Nederland tot de rijkste landen van de wereld behoort. Ook díe kinderen willen méédoen. Erbij horen. En willen hun hobby of sport beoefenen. Jammer dat de financiële middelen vaak ontbreken. Wat zou het mooi zijn als de Tilburgers samen de schouders eronder zouden zetten. Waardoor het mogelijk wordt om kinderen te laten meedoen in de maatschappij. Dat is goed voor nu. En dat is goed voor de toekomst.

Kleinschalig en zichtbaar

De projecten waar de aandacht op gevestigd is zijn kleinschalig. Straatvoetballertjes helpen aan uitrusting. Kinderen die muziek willen maken instrumenten bezorgen. Of de contributie betalen voor hun favoriete vereniging. Maar de stichting kan voor een groepje kinderen ook een vakantie organiseren. Stuk voor stuk tastbare zaken. Bij u ‘om de hoek’. Zodanig georganiseerd dat alle middelen direct naar het goede doel gaan. Uiteraard maakt de stichting geen onderscheid tussen allochtoon en autochtoon. Initiatieven te over. Nu de middelen nog.