Wie kan projecten aanmelden?

Heb je een leuk project? Vul dan het aanvraagformulier in. Dat mag zijn uit ‘professionele’ hoek, dus de instellingen die zich bezighouden met deze projecten. Maar het mag ook een particulier zijn die een project aandraagt. Wie weet kent u via-via kinderen die om wat voor reden niet meedoen aan de maatschappij.

Laagdrempelig

Wij zijn wars van bureaucratie. Elke aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering voorgelegd en als ze aan de criteria voldoet: gehonoreerd!

Aanvragen van een bijdrage?

De stichting heeft middelen beschikbaar voor kansarme kinderen (tot 13 jaar) in Tilburg. Als u meent een project te hebben wat aan deze doelstelling voldoet, stuur dan het aanvraagformulier in naar de Johan Stekelenburg Stichting, postbus 769, 5000 AT Tilburg of naar info@johanstekelenburgstichting.nl.

Download hier het ‘Aanvraagformulier’