Willem II Betrokken neemt het stokje van ons over

Na negentien jaar projecten voor kinderen en jongeren in Tilburg ondersteund te hebben, beëindigt de Johan Stekelenburg Stichting met ingang van 1 januari 2024 haar activiteiten. Het (resterende) positieve saldo wordt overgedragen aan Willem II Betrokken.

Sinds de oprichting in 2004, ter nagedachtenis aan de overleden burgemeester Johan Stekelenburg, heeft de Johan Stekelenburg Stichting zich ingezet om kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen te ondersteunen. Het doel: het voor jongeren toegankelijk maken van maatschappelijke activiteiten en voorzieningen in Tilburg. De stichting is zeer erkentelijk voor de donaties en giften welke zij zo veel jaren van Tilburgse inwoners en bedrijven mocht ontvangen. In totaal heeft de Stichting in haar bestaan een bedrag van ruim 850.000 euro kunnen geven aan (overwegend kleinschalige) projecten in Tilburg. Daarnaast heeft de Stichting een actieve bijdrage kunnen leveren aan onder meer het beddenproject en het project Dikke Mik.

Overdracht
De opkomst van vergelijkbare voorzieningen met soortgelijke doelen in de afgelopen jaren, in combinatie met het opdrogen van de inkomsten, heeft het bestuur van de Johan Stekelenburg Stichting doen besluiten om de eigen activiteiten met ingang van het nieuwe jaar te beëindigen. Het resterende positieve saldo wordt overgedragen aan Willem II Betrokken.

Willem II Betrokken zal het saldo aanwenden voor activiteiten die maatschappelijk impact hebben, zoals bijvoorbeeld het project Scoor een boek. Tevens zal Willem II Betrokken de komende jaren jaarlijks de Johan Stekelenburgprijs uitreiken aan een initiatief of een groep die positief bijdraagt aan het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Vereerd
“Als stichting zijn we uiteraard zeer vereerd met deze overdracht. De Johan Stekelenburg Stichting heeft prachtig werk geleverd voor de jeugd in Tilburg. Het batig saldo wordt de komende jaren gebruikt om onze maatschappelijke activiteiten een impuls te geven en hiermee impact te blijven maken in de Tilburgse samenleving,” aldus Coen van Hoof, voorzitter Willem II Betrokken.

Voor eventueel nadere informatie: Anouk.van.Gent@willem-ii-nl, 06 274 327 75 en/of Nicovanmourik55@gmail.com, 06 536 472 32. Lees ook persbericht.

Plaats een reactie