Doelstelling

Het stimuleren van maatschappelijke participatie voor kinderen in de Tilburgse samenleving.

Opvallende resultaten van 2020 in beeld

Noodzakelijk?

Tilburg kent 12.000 mensen op of onder de armoedegrens. Over dit fenomeen leest of hoort u weinig. Maar het is wel een bitter feit. De kinderen uit deze gezinnen missen veel. Zij verdienen een goede gezondheid en mogelijkheden om te leren. Ook díe kinderen willen méédoen, hun hobby of sport beoefenen en erbij horen. Jammer dat de financiële middelen vaak ontbreken. En dan te beseffen dat Nederland tot de rijkste landen van de wereld behoort. Wat zou het mooi zijn als de Tilburgers samen de schouders eronder zouden zetten. Waardoor het mogelijk wordt alle kinderen te laten meedoen in onze maatschappij. Dat is goed voor nu. En dat is goed voor de toekomst.

 

Visie

De Stichting is na het overlijden van burgemeester Johan Stekelenburg in 2004 opgericht. Met het belangrijkste doel om het gedachtegoed van deze burgemeester in de praktijk te brengen.

De Stichting voert zelf geen activiteiten uit maar wil actief bijdragen aan initiatieven van derden die bijdragen aan maatschappelijke participatie van kinderen binnen de Tilburgse samenleving.

De Johan Stekelenburg Stichting is geen subsidieverlenende organisatie maar een stimulator om initiatieven van derden die gericht zijn op doel en de doelstellingen van de Stichting support te geven, zonder dat er een financiële afhankelijkheid bestaat of ontstaat tussen de initiatiefnemers en de Stichting.

Het hele visiedocument lezen? klik hier

Bestuur

De stichting is per december 2023 opgeheven.

Lilian Damen-Evers, voorzitter meer info
Harriëtte Koning, secretaris meer info
Ronald Overbeek Bloem, penningmeester meer info
Heleen Hoekstra meer info
Karin de Jong
Nico van Mourik
Marc Nouwens meer info
Pieter-Marijn van der Velden meer info
Carin Zandbergen meer info

Aan de bestuursleden worden geen beloningen verstrekt. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Jaarverslagen

De Johan Stekelenburg Stichting presenteert jaarlijks haar jaarrekeningen. Deze kunnen onderstaand gedownload worden: