Wim Bens geeft de voorzittershamer over aan Lilian Damen

Lilian Damen-Evers neemt per 28 juni 2022 de voorzittershamer van De Johan Stekelenburg Stichting over van Wim Bens. Voor zijn opvolging werd door het stichtingsbestuur gezocht iemand met vergelijkbare kwaliteiten: naast natuurlijk leiderschap, gevoel voor economische verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen moest de nieuwe voorzitter ook over een groot zakelijk en maatschappelijk netwerk beschikken. Het nieuwe boegbeeld voor De Johan Stekelenburg Stichting werd gevonden in de persoon van Lilian Damen. In haar dagelijkse werk is Damen directeur van de coöperatieve Rabobank Tilburg en omstreken.

Voorzitterswissel voor stichting in ontwikkeling

Wim Bens was vier jaar lang, vanaf januari 2018 de leider van De Johan Stekelenburg Stichting. In die periode maakte de stichting meerdere positieve ontwikkelingen door. Op de eerste plaats breidde het bestuur uit met twee krachten die de stichting nog dieper in de haarvaten van de Tilburgse samenleving laten opereren (Karin de Jong, projectleider van ContourdeTwern en Carin Zandbergen, bestuurder van Xpect Primair). Naar aanleiding hiervan kwamen acties van de stichting in ontwikkeling die enerzijds zonder financiële middelen toch grote doelen hebben bereikt (Leesfeest) en anderzijds met een projectmatige aanpak die voor herkenning en erkenning van donateurs zorgen (Beddenproject door de Lions). Daarnaast is de stichting zichtbaarder geworden met opvallende acties zoals Dikke Mik, het Tilburgs Kinderontbijt en de steun van wethouder Esmah Lahlah. De noodzaak van de aanpak van basale noden bij zoveel jonge kinderen was een extra stimulans voor Bens, naast zijn veeleisende nieuwe baan, om juist tijdens de coronaperiode als stichting succesvoller te zijn.

Wim Bens en Karin de Jong nemen een cheque van de Lions Club Tilburg ‘Regte Heide’ in ontvangst voor het Beddenproject: Ieder kind een eigen bed

Download persbericht

Plaats een reactie